Oklánd

Az unitárius templom díszes kazettás mennyezetének egyik érdekessége a kopernikuszi bolygórendszert ábrázoló kazetta.

Székelyderzs

Az unitárius templomerőd világörökségi helyszín. Udvarhely vidékének egyik legjelentősebb műemléktemploma, legrégibb vártemploma. Belsejének freskóit 1419-ben festették, a Szent László-legenda egyik legszebb ábrázolását tekinthetjük meg, öt képben. A templom stílusa a romantika és a gótika közti átmenetre utal. A románkori (13–14. század) templomának (kápolna) bővítéséből, átépítéséből alakult ki mai formája. Ez a gótikus stílusban való átépítés a 15. század második felére tehető.

„Szent László már herceg korában rettenthetetlen harcos volt, számtalan csatában vett részta betörő kunok ellen. Hogy mindez így történt, tanúsítja a székelyderzsi templomban látható freskó is.”

Városfalva

Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a homoródjánosfalvi kőbányában már a rómaiak idején bányászat folyt. Abban az időben kereskedelmi út vezetett Városfalván át. A kereskedők útitervében mint pihenő gócpont szerepelt. Egy beálló födél a mostani kultúrotthon helyén állott.

Tusnádfürdő

Románia egyik leghíresebb gyógyfürdője, hegyvidéki üdülőtelepe, és egyben legkisebb városa. A kies fürdőtelep hegyaljai klímája, tiszta, negatív aeroszolokban és ionokban gazdag levegője jelentős turisztikai tényező.

„Évszázadokig szolgálta Tusnádfürdő betegek, idősek gyógyulását, mint ahogy ma is messzi vidékekről érkeznek ide emberek, hogy bajaikra enyhülést, betegségükre gyógyulást keressenek.”

Homoródkarácsonyfalva

A reformáció során a katolikus egyház megszűnik, a hívek unitáriusok lesznek és velük együtt a templom is. Az egyetlen udvarhelyszéki falu, ahol az unitárius templom késő román kori szentélye épen fennmaradt.

Kányád

A nyolc településből álló község látványosságokban, változatos természeti adottságokban, középkori templomokban és a múltat idéző házakban gazdag. A környék érdekességei közül a legkiemelkedőbbek: az Égei Tető 150 éves tölgyei, a Nárcisz-mező és a 13. században épült székely-dályai műemléktemplom, amelynek gótikus szentélye, reneszánsz boltozata és festett, bordás mennyezete magával ragadó látványt nyújt mindenki számára.

„A vár helyére idővel falu épült, nevét a sokat szenvedett lányról kapta. A domboldalból eredő források pedig – a néphit szerint – Kánya keserű könnyeiből álltak össze.”

Székelykeresztúr

Nevét onnan kapta, hogy templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték.Ugyanakkor a helység fölé magasodó ”Jézuskiáltó” és a rajta álló kereszt is a város nevével van összefüggésben.

„A Gagy pataka völgyében, a Nagy-Küküllő mellett lovagok vertek tanyát még a szentföldi harcok idején. Előbb csak pihenőként használták, majd lassan házak jelentek meg és nem telt bele sok idő, település született. Ez a mai Székelykeresztúr.”

Nagygalambfalva

Református temploma átmeneti stílusban, a 13-14. század fordulóján épült. Feltárt művészeti értékei: szentély
ülőfülkéje, a sekrestyeajtó kerete, az osszárium alapfala, és a középkori freskórészlet; kazettás mennyezet (1789); falképek a 14. századból. A Rák-tava természetvédelmi terület.

„Nagygalambfalva mellett, a Rák-tava helyén régen ház állott. Egy jómódú, ám gonosz lelkű özvegyasszony, Rákné élt benne csúnya édeslányával és szépséges mostohalányával. A szép mostohalány sorsa napról napra nehezebb és kilátástalanabb lett, egyre többet sírt.Gyűltek, gyűltek a könnyek, végül tóvá duzzadt a sok keserűség. Így keletkezett a Rák-tava.”

Szent Anna-tó

Szent Anna-tó (Lacul Sfânta Ana) Európa egyetlen nagy méretű, épen maradt vulkáni krátertava. A tavat és a Csomádot már 1349-ből említik az oklevelek. Évente kétszer, Anna és Kisasszony napján, búcsút tartottak a tóparti kápolnánál.

„Anna kis kápolnát épített és ebben imádkozott élete végéig az Úrhoz, aki megmentette őt és társait a szégyenletes pusztulástól. Még életében szentté avatták, a tavat róla nevezték el, és kis kápolnája ma is zarándokhely.”

Homoródalmás

E táj szépsége, a falu eredeti hagyományos építészete és népművészete, a lakosság vendégszeretete, a földműves, gazdálkodó ember mindennapi élete, a lovas-fogat látványa, a vándorjuhász életmódja, a hajdani s most újra előkerült szerszámok használata maradandó élményt kínálnak a városi és külhoni turisták számára.

„Csala vitéz ügyességével, cselvetéseivel sikerült is meggyengíteni a tatárok seregét, de ez is kevésnek bizonyult.”