Oklánd

Az unitárius templom díszes kazettás mennyezetének egyik érdekessége a kopernikuszi bolygórendszert ábrázoló kazetta.

Városfalva

Történelmi feljegyzésekből tudjuk, hogy a homoródjánosfalvi kőbányában már a rómaiak idején bányászat folyt. Abban az időben kereskedelmi út vezetett Városfalván át. A kereskedők útitervében mint pihenő gócpont szerepelt. Egy beálló födél a mostani kultúrotthon helyén állott.

Homoródkarácsonyfalva

A reformáció során a katolikus egyház megszűnik, a hívek unitáriusok lesznek és velük együtt a templom is. Az egyetlen udvarhelyszéki falu, ahol az unitárius templom késő román kori szentélye épen fennmaradt.

Székelykeresztúr

Nevét onnan kapta, hogy templomát a Szent Kereszt tiszteletére emelték.Ugyanakkor a helység fölé magasodó ”Jézuskiáltó” és a rajta álló kereszt is a város nevével van összefüggésben.

„A Gagy pataka völgyében, a Nagy-Küküllő mellett lovagok vertek tanyát még a szentföldi harcok idején. Előbb csak pihenőként használták, majd lassan házak jelentek meg és nem telt bele sok idő, település született. Ez a mai Székelykeresztúr.”

Nagykadács

1718-ban vált önálló egyházközséggé Kiskadáccsal együtt. A mai templom helyén eredetileg egy XV.-XVI.- századi késő gótikus templom állhatott, amelyet 1837-ben emeltek fel újra. A torony ma is középkori, építőanyaga faragatlan homokkő. A templomot a két Kadács hívei egyaránt használják.

Székelyudvarhely

A Jézus-kápolna 1992-től egyházi műemléképület. A művészettörténeti kutatások többsége a kápolna építését a 13. századra helyezik, így Székelyudvarhely legrégebbi építészeti műemléke.
A Székely Támadt várat 1955-ben nyilvánították műemlékké. A megközelítőleg négyszög alaprajzú (80X80m), kaputoronnyal, négy bástyával és két rondellával megerősített várnak inkább védelmi szerepe volt.

„Valamikor régen, amikor Székelyföld még a rabonbánok kezén volt, erős védvárak lánca vigyázta a környéket. A legmagasabban a Csicser tetején álló erőd volt, szemben Budvár hegyével.”

Csíkszentmárton

Római katolikus templom: az 1802–1817 között, barokk stílusban épült templomot (négy fiatoronnyal) lőréses kőkerítés övezi.

Csíkszentkirály

Római katolikus temploma több kor stílusjegyét őrzi. A jelenlegi templom a 15. század második felében épült. A Temetőkápolna vagy Úr-kápolna műemlék, barokk stílusban épült. 1953-ban a kőbányában napfényre került a késő vaskori dák ezüstkincs. A környéken látogatható a Borsáros természetvédelmi terület is, melynek hosszúsága 1 km, és 50–200 m szélességben terül el.

Szentegyháza

A szentegyházi vashámor 1836-ban épült, de a legrégibb említése a 1591-ből származik. Közép-Európában egyedi vasverő műhely.

„Hargitafürdő határában van egy hegynyereg, amelyet valamikor sűrű erdő, a Nagyerdő borított. Három kereszt áll itt, a magyarság három fontos történelmi eseményére emlékeztetve.”

Homoródfürdő

Területén hat gyógyvíz-forrás található, legjelentősebb a Mária-forrás és a Lobogó-forrás vize. A környéken korszerű sípálya és lovarda üzemel.