Tusnádfürdő

Románia egyik leghíresebb gyógyfürdője, hegyvidéki üdülőtelepe, és egyben legkisebb városa. A kies fürdőtelep hegyaljai klímája, tiszta, negatív aeroszolokban és ionokban gazdag levegője jelentős turisztikai tényező.

„Évszázadokig szolgálta Tusnádfürdő betegek, idősek gyógyulását, mint ahogy ma is messzi vidékekről érkeznek ide emberek, hogy bajaikra enyhülést, betegségükre gyógyulást keressenek.”

Szent Anna-tó

Szent Anna-tó (Lacul Sfânta Ana) Európa egyetlen nagy méretű, épen maradt vulkáni krátertava. A tavat és a Csomádot már 1349-ből említik az oklevelek. Évente kétszer, Anna és Kisasszony napján, búcsút tartottak a tóparti kápolnánál.

„Anna kis kápolnát épített és ebben imádkozott élete végéig az Úrhoz, aki megmentette őt és társait a szégyenletes pusztulástól. Még életében szentté avatták, a tavat róla nevezték el, és kis kápolnája ma is zarándokhely.”

Csíkszentmárton

Római katolikus templom: az 1802–1817 között, barokk stílusban épült templomot (négy fiatoronnyal) lőréses kőkerítés övezi.

Máréfalva

Az udvarhelyszéki nagy, kötött, vésett, galambdúcos székely kapuk hazája, amelyek között különleges értéket képvisel tizennégy, 1900 előtt készült kapu. A Kőlik nevű helyen barlangnyílások látszanak.

„A máréfalvi székelyek a közeli Les-hegyen lévő barlangokba húzódtak a tatárok portyázása elől.”

Csíkszereda

Az 1623–1631 között, neoreneszánsz stílusban épült Mikó-vár Csíkszereda legjelentősebb műemléke és történelmi nevezetessége. Ma a Csíki Székely Múzeumnak ad otthont. Zsögöd, 1930-ig egy település volt Hargita megyében. 1930-tól, Csíkszereda egyik lakótelepe lett. A megyeközpont deli részén, a Fitód patak mentén terül el. A régi falu egy részén gyógyfürdő létesült (Zsögödfürdő). A faluval szemben, az Olt partján emelkedő dombon, amelyet Kis-vártetőnek neveznek, egy hajdani várra utaló nyomok találhatóak.

„A sziklaperemen, ahol a várúrnő férjét várta hajdanában, ma is látható lábainak lenyomata. Addig állt az asszony mindig ugyanazon a helyen, míg lába belemélyedt a sziklába.”Csíkszentkirály

Római katolikus temploma több kor stílusjegyét őrzi. A jelenlegi templom a 15. század második felében épült. A Temetőkápolna vagy Úr-kápolna műemlék, barokk stílusban épült. 1953-ban a kőbányában napfényre került a késő vaskori dák ezüstkincs. A környéken látogatható a Borsáros természetvédelmi terület is, melynek hosszúsága 1 km, és 50–200 m szélességben terül el.

Hargitafürdő

Ásványvizeiről, mofettáiról, kaolin bányájáról és kellemes alpesi klímájáról híres hegyi üdülőtelep. A mofetták és az ásványvizek vegyi összetétele különbözik egymástól, így változatos külső és belső kezelésre adnak lehetőséget.

„Ősi időkben, amikor ember még nem élt ezeken a tájakon, a Csíki-medencében óriások tanyáztak. Békében éltek egymással, sosem háborúztak, hiszen bármilyen nagyok is voltak, hely volt bőven, jól elfértek egymás mellett.”

Szentegyháza

A szentegyházi vashámor 1836-ban épült, de a legrégibb említése a 1591-ből származik. Közép-Európában egyedi vasverő műhely.

„Hargitafürdő határában van egy hegynyereg, amelyet valamikor sűrű erdő, a Nagyerdő borított. Három kereszt áll itt, a magyarság három fontos történelmi eseményére emlékeztetve.”

Madéfalva

Neve szorosan összefonódik a székely határőrség erőszakos szervezésével szembeni határozott ellenállással és az osztrák katonaság által 1764-ben véghezvitt vérfürdővel, tömegmészárlással. A SICULICIDIUM emlékmű, a madéfalvi veszedelem emlékoszlopa a császári katonaság által lemészárolt székely vértanúknak állít emléket.

Csíkszépvíz

Az 1700-1800-as években Szépvíz a Csíki-medence legjelentősebb kereskedelmi központja volt. A Nagyszépvíz patakának középső szakaszán 1986-ban völgyzáró gátat építettek. A tározó Csíkszereda vízellátásat biztosítja.

„Szent László király tiszta vizű, csillogó forrást talált, megállt hát inni és felfrissülni. Amint kortyolt a forrásból és megmosta magát kissé, érezte, amint ereje azonnal visszatér, fáradtsága szempillantás alatt elszáll.”